HATCHED


“Hatched” is een (hele) korte film binnen het sci-fi/horror genre, al maakt het men vooral aan het lachen, terwijl je door het open einde zou willen weten hoe het verder gaat...

“Hatched” is geselecteerd door verschillende festivals en vertoond in Spanje, Mexico en de Verenigde Staten.
“Hatched” is a (very) short film in the genre of sci-fi/ horror, although it mostly makes people laugh while its open ending will leave the audience wanting more...

“Hatched” has been selected by various festivals and screened in Spain, Mexico and the United States.


Bijna ieder shot is compleet samengesteld uit afzonderlijk gefilmde, gefotografeerde, geïllustreerde en geanimeerde onderdelen, gebruikmakend van verschillende technieken. Van green screen filmbeelden tot handgetekende frame by frame animatie.
Almost every shot has been completely composited out of separately filmed, photographed, and animated components, using different techniques. From green screen live action footage to hand drawn frame by frame animation.

ABOUT

Wouter Haasnoot makes work involving animation, film, illustration and design - or any hybrid combination of those.

CONTACT

Feel free to send a mail, message or get connected:


︎  ︎   ︎   ︎   ︎   ︎