Hatched
Hatched is a (very) short film and has been selected by various festivals and screened in Spain, the U.S. and Mexico. Set in the genre of sci-fi and horror, Hatched mostly makes people laugh while its open ending will leave the audience wanting more. 
Hatched is een (hele) korte film en geselecteerd door verschillende festivals en vertoond in Spanje, de VS en Mexico. Al valt Hatched binnen het sci-fi en horror genre, maakt het men vooral aan het lachen terwijl je door het open einde zou willen hoe het verdergaat. With a running time of nearly one minute before the credits roll, Hatched consists of 25 shots with an average duration of 2,23 seconds. Every shot, with the exception of just two, is completely composited out of separately filmed, photographed, illustrated and animated components; created using different techniques: from green screen live action footage to hand drawn frame by frame animation. To give an idea of the work behind Hatched, check out the before/after video below. 
Met een speelduur van ongeveer een minuut tot de aftiteling, bestaat Hatched uit 25 shots met een gemiddelde duur van 2,23 seconden. Elk shot, op twee na, is compleet samengesteld uit afzonderlijk gefilmde, gefotografeerde, geïllustreerde en geanimeerde onderdelen; gemaakt gebruikmakend van verschillende technieken: van green screen filmmateriaal tot handgetekende frame by frame animatie. Zie onderstaande video om een idee te krijgen van hoe Hatched is gemaakt is.