Blueroots
Animation created in assignment for Blueroots.
Animatie gemaakt in opdracht van Blueroots.


" Wouter was of great help during the making of the animated film." (...) thinks along and helps you wherever is needed.”

“ Wouter heeft ons zeer goed geholpen tijdens het maken van de animatiefilm. (…) denkt goed met je mee en helpt je waar nodig."

Joyce Zwetsloot,
Blueroots

 

Blueroots (English version)